اختتامیه نهمین جشنواره رسانه های دیجیتال

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال معتقد است بروز و ظهور استعداد ها و فعالیت های دیجیتالی در قالب های مختلف رسانه های دیجیتال مستلزم عرضه در آوردگاهی با امکانات کارشناسی و داوری مناسب است که زمینه را برای ارتقای کیفیت و تولید در راستای خلاء ها و نیازهای موجود جامعه با اجرای جشنواره های هدفمند و کارشناسی شده این مهم محقق می نماید. جشنواره های موضوعی و برگزیدگان آن مرجعی مناسب برای سنجش عیار سایر محصولات و تولیدات مرتبط با موضوع جشنواره و همچنین مرجعی برای مصرف کنندگان محصولات فرهنگی رسانه ای می باشد.

مرکز با شناسایی نیازهای فرهنگی موجود در جامعه و کیفیت محصولات و خدمات تولیدی دیجیتال آن حوزه در موضوعاتی خاص ورود پیدا می کند،  و با توجه به اهمیت آن موضوع خاص، آنرا به عنوان محور جشنواره اعلام و آثار را از سراسر کشور فراخوانی می کند تا تولید کننده پس از کسب اطلاع از نیاز سیستم فرهنگی نسبت به پر نمودن خلاء موجود و تولید آثار شایسته اقدام نماید.