مستندی دیدنی از تنها بندر اقیانوسی کشور

مستند موج و صخره روایتی است از تنها بندر اقیانوسی کشور که مکان بسیار مناسبی برای ورزش موج سواری است. این مستند همراه می شود با یک مربی موج سواری از کاستاریکا. تولید و تدوین این مستند کاری است از استودیو هشت